ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - КАРНОБАТ
20.12.2019
Във връзка с провеждане на конкурс за съдебни заседатели за Районен съд – Карнобат, събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 08.01.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Карнобат  /Нова сграда на бул.България № 12, ет.5/.

Срока за нов прием на документи е удължен до 31.01.2020 г. Документи се приемат в Общински съвет град Карнобат, на същия адрес. Правилата и заявлението  за кандидатстване са  публикувани на интернет страницата на Община-Карнобат, раздел Общински съвет https://karnobat.acstre.com/  и във вестник „Карнобатски глас“ бр.20 от 20.05.2019 г.


 

Име, фамилия

Вх.№

1.

Златко ………….. Стоянов

Вх.№1/25.06.2019 г.

2.

Марийка ………. Цонева

Вх.№2/26.06.2019 г.

3.

Маруся ………… Банчева

Вх.№3/04.09.2019 г.

4.

Кою …………… Гроздев

Вх.№4/04.09.2019 г.

5.

Мима ………….. Иванова

Вх.№5/10.09.2019 г.

6.

Катя ……………. Георгиева

Вх.№6/12.09.2019 г.

7.

Иванка ……….… Гочева

Вх.№7/24.09.2019 г.

8.

Пенка ………….. Белчева

Вх.№8/27.09.2019 г.

9.

Диана ………….. Димитрова

Вх.№9/275.09.2019 г.

10

Слав ……………Чанев

Вх.№10/30.09.2019 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен