ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Карнобат за 2020 г.
03.01.2020

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Карнобат отправя покана към Вас за публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2020 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 14.01.2020 г. от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се в гр. Карнобат, бул.”България” № 12, ет. 2. Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на адрес гр. Карнобат, бул.”България” № 12, както и на електронната поща на общината – karnobat@mail.bg
 
Георги Димитров
Кмет на Община Карнобат
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен