13.01.2021
На 19 януари от 10:30 часа ще се проведе информационно събитие за съгласуване с общността на проект „Доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за популяризиране на местното културно наследство в община Карнобат“.  С него, Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група – Карнобат“, ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предвид създадената извънредна епидемична ситуация срещата ще се проведе онлайн чрез платформата Google...

11.01.2021
    ОБЩИНА КАРНОБАТ обявява подбор за работни места               За длъжността младши експерт „Социални дейности“ в Дирекция „Образование, култура, социални и младежки дейности“.                       Длъжността се заема по трудово правоотношение за неопределено време по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, със срок за изпитване 6 месеца.             Месторабота: Дирекция „ОКСМД“, Община Карнобат                     Минимални изисквания за заемане на длъжността: да...

07.01.2021
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-19/06.01.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.124, ал.1 от ЗУТ и Решение №137.І, 137.ІІ на Общински съвет гр. Карнобат от проведено заседание на 29.12.2020 г. е разрешено да се изработи ПУП- ПЗ (план за застрояване) в обхват: І-ви етап, включващ: ПИ с идентификатор 29129.21.46, ПИ с идентификатор...

07.01.2021
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-19/06.01.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.150, ал.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. ПУП-ПЗ (план за регулация)  в обхват на УПИ ІІІ-1467 в кв.93 по плана на гр. Карнобат; 2. Инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда с магазини“ в...

07.01.2021
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-16/05.01.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи  проект за изменение на ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ ХІV-3060, УПИ ХІІІ-3054 и УПИ ХІ-3055 в кв.179 по плана на гр.Карнобат.

06.01.2021
  На основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.2 от същия закон Община Карнобат съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че  със Заповед № РД-17/06.01.2021 г. на Кмета на община Карнобат е отказано да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Карнобат, в частта му относно УПИ III-573, УПИ I и УПИ XIII  от кв.11.    
Карнобатски глас - брой 51 - 28.12.2020 г. - 31.12.2020 г.

Карнобатски глас - брой 50 - 21.12.2020 г. - 27.12.2020 г.


Карнобатски глас - брой 49 - 14.12.2020 г. - 20.12.2020 г.


Карнобатски глас - брой 48 - 07.12.2020 г. - 13.12.2020 г.


Карнобатски глас - брой 47 - 30.11.2020 г. - 06.12.2020 г.


Карнобатски глас - брой 46 - 23.11.2020 г. - 29.11.2020 г.


Карнобатски глас - брой 45 - 16.11.2020 г. - 22.11.2020 г.


Карнобатски глас - брой 44 - 09.11.2020 г. - 15.11.2020 г.


Карнобатски глас - брой 43 - 02.11.2020 г. - 08.11.2020 г.


Карнобатски глас - брой 42 - 26.10.2020 г. - 01.11.2020 г.

Карнобатски глас - брой 41 - 19.10.2020 г. - 25.10.2020 г.


Карнобатски глас - брой 40 - 12.10.2020 г. - 18.10.2020 г.


Карнобатски глас - брой 39 - 05.10.2020 г. - 11.10.2020 г.


Карнобатски глас - брой 38 - 28.09.2020 г. - 04.10.2020 г.


Карнобатски глас - брой 37 - 21.09.2020 г. - 27.09.2020 г.


Карнобатски глас - брой 36 - 14.09.2020 г. - 20.09.2020 г.


Карнобатски глас - брой 35 - 07.09.2020 г. - 13.09.2020 г.


Карнобатски глас - брой 34 - 31.08.2020 г. - 06.09.2020 г.


Карнобатски глас - брой 33 - 24.08.2020 г. - 30.08.2020 г.


Карнобатски глас - брой 32 - 17.08.2020 г. - 23.08.2020 г.


Карнобатски глас - брой 31 - 10.08.2020 г. - 16.08.2020 г.


Карнобатски глас - брой 30 - 03.08.2020 г. - 09.08.2020 г.


Карнобатски глас - брой 29 - 27.07.2020 г. - 02.08.2020 г.


Карнобатски глас - брой 28 - 20.07.2020 г. - 26.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 27 - 13.07.2020 г. - 19.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 26 - 06.07.2020 г. - 12.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 29.06.2020 г. - 05.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 22.06.2020 г. - 28.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 15.06.2020 г. - 21.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 08.06.2020 г. - 14.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 01.06.2020 г. - 07.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 18.05.2020 г. - 24.05.2020 г.

Карнобатски глас - брой 18 - 11.05.2020 г. - 17.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 04.05.2020 г. - 10.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 27.04.2020 г. - 03.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 20.04.2020 г. - 26.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 13.04.2020 г. - 19.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 06.04.2020 г. - 12.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 30.03.2020 г. - 05.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 23.03.2020 г. - 29.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 16.03.2020 г. - 22.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 09.03.2020 г. - 15.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 02.03.2020 г. - 08.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 24.02.2020 г. - 01.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 17.02.2020 г. - 23.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 10.02.2020 г. - 16.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 03.02.2020 г. - 09.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 27.01.2020 г. - 02.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 20.01.2020 г. - 26.01.2020 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 13.01.2020 г. - 19.01.2020 г.


Архив
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев