30.07.2021
Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Карнобат, област Бургас приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Карнобат. Всяко от определените лица ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за...

29.07.2021
ОБЯВЛЕНИЕ 1 Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № РД-489/27.07.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ХV-108 в кв.16 по плана на с. Сигмен, община Карнобат.   ОБЯВЛЕНИЕ 2 Община Карнобат, на основание чл.135,...

28.07.2021
Община Карнобат уведомява, че изплащането възнагражденията на членовете на секционните изборни комисии ще започне от 29.07.2021г. (четвъртък) в Ритуална зала на Община Карнобат находяща се на бул. "България" № 11, от 14:30 часа до 17:00 часа. От 30.07.2021 г. /петък/ включително, изплащането на възнагражденията ще става в часовете от 9:00 до 12:00 часа в работни дни. Възнагражденията ще бъдат изплащани само лично или на писмено...

27.07.2021
  Община Карнобат  обявява, че общинска администрация е  изготвила служебно  план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в ПУП-ПРЗ „ГРОБИЩЕН ПАРК – РАЗШИРЕНИЕ“, гр.Карнобат. Изготвената план-схема е в съответствие с нормативните изисквания и действащия ПУП-ПРЗ на  „Гробищен парк – разширение“, гр.Карнобат. Публично представяне на план-схемата ще бъде направено след изтичане на едномесечния срок от обявяването, считано от 28.07.2021г.  Всички предложения, мнения и допълнения могат да бъдат...

26.07.2021
В изпълнение на Решение № 203/10.06.2021 г. на Общински съвет-Карнобат и съобразно Заповед №РД-466/19.07.2021 г. на Кмета на община Карнобат, съгласно условията и по реда на Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Община Карнобат обявява     КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –КАРНОБАТ” ЕООД,  ПРИ СЛЕДНИТЕ...

26.07.2021
В изпълнение на Решение № 205/10.06.2021 г. на Общински съвет-Карнобат и съобразно Заповед №РД-465/19.07.2021 г. на Кмета на община Карнобат, съгласно условията и по реда на Наредба за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Община Карнобат обявява   КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „ОБЩИНСКИ ИМОТИ- КАРНОБАТ” ЕООД,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:   І. Обект на конкурса: Избор на управител на „Общински...2021 година

Карнобатски глас - брой 29 - 02.08.2020 г. - 08.08.2020 г.

Карнобатски глас - брой 28 - 26.07.2020 г. - 01.08.2020 г.


Карнобатски глас - брой 27 - 19.07.2020 г. - 25.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 26 - 12.07.2020 г. - 18.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 05.07.2020 г. - 11.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 28.06.2020 г. - 04.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 21.06.2020 г. - 27.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 14.06.2020 г. - 20.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 07.06.2020 г. - 13.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 31.05.2020 г. - 06.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 24.05.2020 г. - 30.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 17.05.2020 г. - 23.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 03.05.2020 г. - 09.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 26.04.2020 г. - 02.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 19.04.2020 г. - 25.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 12.04.2020 г. - 18.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 05.04.2020 г. - 11.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 28.03.2020 г. - 04.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 22.03.2020 г. - 28.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 15.03.2020 г. - 21.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 08.03.2020 г. - 14.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 01.03.2020 г. - 07.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 22.02.2020 г. - 28.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 15.02.2020 г. - 21.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 08.02.2020 г. - 14.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 01.02.2020 г. - 07.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 25.01.2020 г. - 31.01.2020 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 18.01.2020 г. - 24.01.2020 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 11.01.2020 г. - 17.01.2020 г.АрхивНаименование Брой тегления
2021-29.pdf 5 Изтегли
2021-28.pdf 10 Изтегли
2021-27.pdf 14 Изтегли
2021-26.pdf 69 Изтегли
2021-25.pdf 26 Изтегли
2021-24.pdf 75 Изтегли
2021-23.pdf 219 Изтегли
2021-22.pdf 441 Изтегли
2021-21.pdf 665 Изтегли
2021-20.pdf 804 Изтегли
2021-19.pdf 1083 Изтегли
2021-18.pdf 1152 Изтегли
2021-17.pdf 2472 Изтегли
2021-16.pdf 3272 Изтегли
2021-15.pdf 3453 Изтегли
2021-14.pdf 3916 Изтегли
2021-13.pdf 3589 Изтегли
2021-12.pdf 4704 Изтегли
2021-11.pdf 5673 Изтегли
2021-10.pdf 4944 Изтегли
2021-09.pdf 5610 Изтегли
KG_Arh2020.rar 7733 Изтегли
2021-08.pdf 15259 Изтегли
2021-07.pdf 7066 Изтегли
2021-06.pdf 5605 Изтегли
2021-05.pdf 5585 Изтегли
2021-04.pdf 6403 Изтегли
2021-03.pdf 7468 Изтегли
2021-02.pdf 5868 Изтегли
2021-01.pdf 5667 Изтегли
2020-51.pdf 5197 Изтегли
2020-50.pdf 6223 Изтегли
2020-49.pdf 5787 Изтегли
2020-48.pdf 6026 Изтегли

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев