27.06.2022
На основание на чл.140, ал.4 от ЗПФ и чл. 51, ал.1 на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат, Ви каним да присъствате на публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Карнобат за 2021 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 05.07.2022 година...

24.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-345/23.06.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която  на основание чл.150, ал.1 и 2 от  ЗУТ е допуснато да се изработи  комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. ПУП-ПРЗ в обхват  на ПИ с идентификатор 36525.293.6 с НТП „за животновъдна ферма“ по КККР на гр. Карнобат. 2. Инвестиционен проект за обект: „Торохранилище...

17.06.2022
СЪОБШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КАРНОБАТЗаповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София .N2 РД-16-50 11.11.2020 год., обн. в държавен вестник бр. 102/01.12,2020 г.

17.06.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Основен ремонт и преустройство на сградата на бившето кино „Н.Й.Вапцаров“ за културен център „Карнобат“ - УПИ IV-1533, 4182, кв. 91, гр. Карнобат". С настоящото инвестиционно предложение се предвижда да се извърши основен ремонт...

16.06.2022
На основание чл.34б, ал.2 от ЗДС, Община Карнобат обявява Решение №381 от 09.06.2022 г. на Министерски съвет на Република България за ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 27 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 230+320“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 230+298 ОТ ПОЗИЦИЯ 2: „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ...

15.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-321/15.06.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която  на основание чл.135, ал.3 от  ЗУТ е допуснато да се изработи  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-22 и УПИ ІІІ-23 в кв.9 по плана на с. Сан Стефано, община Карнобат. ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена...2022 година

Карнобатски глас - брой 25 - 27.06.2022 г. - 03.07.2022 г.

Карнобатски глас - брой 24 - 20.06.2022 г. - 26.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 13.06.2022 г. - 19.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 06.06.2022 г. - 12.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 30.05.2022 г. - 05.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 23.05.2022 г. - 29.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 16.05.2022 г. - 22.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 09.05.2022 г. - 15.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 02.05.2022 г. - 08.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 25.04.2022 г. - 01.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 18.04.2022 г. - 24.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 11.04.2022 г. - 17.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 04.04.2022 г. - 10.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 28.03.2022 г. - 03.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 21.03.2022 г. - 27.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 14.03.2022 г. - 20.03.2022 г
.

Карнобатски глас - брой 09 - 07.03.2022 г. - 13.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 28.02.2022 г. - 06.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 21.02.2022 г. - 27.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 14.02.2022 г. - 20.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 07.02.2022 г. - 13.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 31.01.2022 г. - 06.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 24.01.2022 г. - 30.01.2022 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 17.01.2022 г. - 23.01.2022 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 10.01.2022 г. - 16.01.2022 г.


АрхивНаименование Брой тегления
2022-25.pdf 22 Изтегли документ с име "2022-25.pdf"
2022-24.pdf 85 Изтегли документ с име "2022-24.pdf"
2022-23.pdf 109 Изтегли документ с име "2022-23.pdf"
2022-22.pdf 119 Изтегли документ с име "2022-22.pdf"
2022-21.pdf 127 Изтегли документ с име "2022-21.pdf"
2022-20.pdf 128 Изтегли документ с име "2022-20.pdf"
2022-19.pdf 227 Изтегли документ с име "2022-19.pdf"
2022-18.pdf 326 Изтегли документ с име "2022-18.pdf"
2022-17.pdf 318 Изтегли документ с име "2022-17.pdf"
2022-16.pdf 483 Изтегли документ с име "2022-16.pdf"
2022-15.pdf 645 Изтегли документ с име "2022-15.pdf"
2022-14.pdf 727 Изтегли документ с име "2022-14.pdf"
2022-13.pdf 836 Изтегли документ с име "2022-13.pdf"
2022-12.pdf 842 Изтегли документ с име "2022-12.pdf"
2022-11.pdf 1083 Изтегли документ с име "2022-11.pdf"
2022-10.pdf 1134 Изтегли документ с име "2022-10.pdf"
2022-09.pdf 1251 Изтегли документ с име "2022-09.pdf"
2022-08.pdf 1237 Изтегли документ с име "2022-08.pdf"
2022-07.pdf 1294 Изтегли документ с име "2022-07.pdf"
2022-06.pdf 1297 Изтегли документ с име "2022-06.pdf"
2022-05.pdf 1657 Изтегли документ с име "2022-05.pdf"
2022-04.pdf 1636 Изтегли документ с име "2022-04.pdf"
2022-03.pdf 1602 Изтегли документ с име "2022-03.pdf"
2022-01.pdf 1863 Изтегли документ с име "2022-01.pdf"
2022-02.pdf 1573 Изтегли документ с име "2022-02.pdf"
KG_Arh2021.rar 1721 Изтегли документ с име "KG_Arh2021.rar"
KG_Arh2020.rar 11963 Изтегли документ с име "KG_Arh2020.rar"

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев