Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 09.02.2022 11:26

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


гр. КАРНОБАТ

бул. „БЪЛГАРИЯ” №12

  

0559/29101, 0559/29102, 0559/29103, 0559/29104, 0559/24976

Бюджетна сметка в лева за приходите на общината
/плащане на местни данъци и такси/


ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
BIC - CECBBGSF
IBAN - BG48CECB979084G9563600

Търсене