Мандат 2024г. - 2027 г.

Дата на публикуване: 26.04.2023 10:51

Протоколи от заседания на временната комисия по избор на съдебни заседатели и доклад.

1.Протокол №1  
(Публикувано на 08.09.2023г.)
2.Протокол №2  
(Публикувано на 14.09.2023г.)
3.Доклад   
(Публикувано на 14.09.2023г.)


Процедура за определяне на съдебни заседатели, правила за нейното провеждане и документи за кандидатстване.
 

 1. Обява
 2. Правила
 3. Заявление
 4. Писмено съгласие
 5. Декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ
 6. Заявление до КРДОПБГДСРСБНА
 7. Декларация по чл.69, ал.2 от ЗСВ


Търсене