ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
08.07.2020
ЗАПОВЕД № РД-354 ОТ 03.07.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
На основание чл.150, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и постъпило  заявление рег.№ 94-00-3595/01.07.2020г. от Гинчо Запрянов Коралски, гр.Карнобат, ул.“Девети септември“ №12 за Разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА  ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

08.07.2020
ЗАПОВЕД № РД-353 ОТ 03.07.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
На основание чл.150, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и постъпило  заявление рег.№ 94-00-3594/01.07.2020г. от Гинчо Запрянов Коралски, гр.Карнобат, ул.“Девети септември“ №12 за Разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА  ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

30.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ /ВЕЛОАЛЕЯ/
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Улично осветление по улицата от бул. „Москва“ до ЖП гара Карнобат и реконструкция на велосипедна алея от бул. „Москва“ до ЖП гара Карнобат“. Обектът, предмет на инвестиционното предложение, обхваща съществуващата велосипедна алея от бул. Москва до ЖП гара Карнобат с дължина 1693,31м. Предвижда се реконструкция, като новата алея ще е с ширина 2,50 м. изпълнена от цветен плътен асфалтобетон с дебелина 6см и ограничителни бордюри 8/16/50 см. На всички места,...

29.06.2020
ЗАПОВЕД № РД-331 ОТ 25.06.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
        На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ (Закона  за  устройство  на  територията )  и чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление   и   местната  администрация, постъпило Искане с рег. №94-00-3161/15.06.2020г. от Севдали Халим Хабил, с.Искра, община Карнобат и Руси Тодоров Русев, гр.Карнобат, ул.“Драва“ №36   и Становище на главния архитект на община Карнобат – арх. Жени Бъчварова за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ“за ООД“, УПИ ХХІ-4425 „за ООД“ и УПИ ХХІІ „за ООД“ в кв.75 по плана на гр.Карнобат.

29.06.2020
ЗАПОВЕД № РД-317 ОТ 23.06.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
На основание чл.150, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и постъпило  мотивирано искане рег.№ 26-00-489(1)/18.06.2020г. от „ТРИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Ж.К.“Славейков“ № 1Б, вх.9, ет.6 за Разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА  ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА, във връзка с краткия срок за осъществяване на инвестиционните намерения на възложителя

29.06.2020
ЗАПОВЕД № РД-316 ОТ 23.06.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
На основание чл.150, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и постъпило  мотивирано искане рег.№ 26-00-511(1)/24.06.2020г. от „ПАРТНЬОРИ – А.Т.“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, ул.“Бачо Киро“№6 за Разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА  ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА, във връзка с краткия срок за осъществяване на инвестиционните намерения на възложителя2020 година


Карнобатски глас - брой 26 - 06.07.2020 г. - 12.07.2020 г.

Карнобатски глас - брой 25 - 29.06.2020 г. - 05.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 22.06.2020 г. - 28.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 15.06.2020 г. - 21.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 08.06.2020 г. - 14.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 01.06.2020 г. - 07.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 25.05.2020 г. - 31.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 18.05.2020 г. - 24.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 11.05.2020 г. - 17.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 04.05.2020 г. - 10.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 27.04.2020 г. - 03.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 20.04.2020 г. - 26.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 13.04.2020 г. - 19.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 06.04.2020 г. - 12.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 30.03.2020 г. - 05.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 23.03.2020 г. - 29.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 16.03.2020 г. - 22.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 09.03.2020 г. - 15.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 02.03.2020 г. - 08.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 24.02.2020 г. - 01.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 17.02.2020 г. - 23.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 10.02.2020 г. - 16.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 03.02.2020 г. - 09.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 27.01.2020 г. - 02.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 20.01.2020 г. - 26.01.2020 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 13.01.2020 г. - 19.01.2020 г.


Архив
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен