10.05.2021
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, община Карнобат уведомява собствениците на пчелини за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Карнобат както следва: От 13.05.2021 г. до 15.05.2021 г. от 06:00 до 10:00 часа, ще се проведе третиране...

10.05.2021
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, община Карнобат уведомява собствениците на пчелини, че ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, както следва: Гара Карнобат+разтоварище...

10.05.2021
Дирекция “Бюро по труда” - Карнобат организира на 18.05.2021 г. от 10,00 часа в ритуалната зала в гр. Карнобат трудова борса по проект BG05M9OP001-1.017-0001-С01 „Готови за работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Каним всички желаещи да се включат в събитието и да открият  своето работно място. Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Карнобат, както и...

10.05.2021
Във връзка със реализацията на Програма „Старт на кариерата”, Дирекция “Бюро по труда”- Карнобат уведомява младежите за възможността да придобият трудов стаж в областните или общинските администрации, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора: Да са младежи до 29 ненавършени години до определената крайна дата за подаване на документи за кандидатстване – 19.05.2021 г.; Да притежават висше...

29.04.2021
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-275/26.04.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.150, ал.1 и 2 от ЗУТ е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:     1.ПУП-ПРЗ (план за регулация и  застрояване)  в обхват на: имот с идентификатор 29492.14.16 с начин на трайно ползване „за стопански двор“ по кадастралната...

21.04.2021
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-249/19.04.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ е допуснато да се изработи ПУП-парцеларен план за обект: „Кабелна линия 1 kV от електромерно табло пред УПИ ІІ-2 в кв.1 по плана на гр.Карнобат до ново електромерно табло на границата между поземлен имот с идентификатор 36525.161.341...2021 година

Карнобатски глас - брой 17 - 03.05.2020 г. - 09.05.2020 г.

Карнобатски глас - брой 16 - 26.04.2020 г. - 02.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 19.04.2020 г. - 25.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 12.04.2020 г. - 18.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 05.04.2020 г. - 11.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 28.03.2020 г. - 04.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 22.03.2020 г. - 28.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 15.03.2020 г. - 21.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 08.03.2020 г. - 14.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 01.03.2020 г. - 07.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 22.02.2020 г. - 28.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 15.02.2020 г. - 21.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 08.02.2020 г. - 14.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 01.02.2020 г. - 07.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 25.01.2020 г. - 31.01.2020 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 18.01.2020 г. - 24.01.2020 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 11.01.2020 г. - 17.01.2020 г.АрхивНаименование Брой тегления
2021-17.pdf 460 Изтегли
2021-16.pdf 893 Изтегли
2021-15.pdf 943 Изтегли
2021-14.pdf 1046 Изтегли
2021-13.pdf 1199 Изтегли
2021-12.pdf 1475 Изтегли
2021-11.pdf 2606 Изтегли
2021-10.pdf 2309 Изтегли
2021-09.pdf 2640 Изтегли
KG_Arh2020.rar 3197 Изтегли
2021-08.pdf 2800 Изтегли
2021-07.pdf 2825 Изтегли
2021-06.pdf 2646 Изтегли
2021-05.pdf 2738 Изтегли
2021-04.pdf 2949 Изтегли
2021-03.pdf 3018 Изтегли
2021-02.pdf 2675 Изтегли
2021-01.pdf 2759 Изтегли
2020-51.pdf 2552 Изтегли
2020-50.pdf 2881 Изтегли
2020-49.pdf 2876 Изтегли
2020-48.pdf 2891 Изтегли

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев