08.12.2021
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-821/08.12.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.150, ал.1 и 2 от ЗУТ е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване)  в обхват на: ПИ с идентификатор 36525.301.31, с начин на трайно ползване „за стопански двор“ по кадастралната карта...

07.12.2021
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ШАНС 92“ ЕООД има инвестиционно предложение: „Склад за съхранение на биологични суровини, монтаж на 2 броя сушилни външно и фотоволтаична инсталация за собствени нужди“, в УПИ IV от кв.52 по РП план на с. Детелина, община...

07.12.2021
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Министерство на регионалното развитие и благоустройството О Б Я В Л Е Н И Е Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 26 „Пътен прелез на км 220+220“ за изграждане на пътен надлез на км 222+187...

06.12.2021
Община Карнобат, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица в 14-дневен срок да направят своите предложения и становища по Проекта на план – сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2022 год., на e-mail: karnobat@mail.bg или на адрес в гр. Карнобат, бул. „България” № 12, Информационен център.

01.12.2021
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-798/30.11.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.150, ал.1 и 2 от ЗУТ е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1.ПУП-ПРЗ (план за регулация и  застрояване)  в обхват на: УПИ ІV от кв.52 по плана на с.Детелина, община Карнобат.2,Инвестиционен  проект  за обект: „Склад за...

01.12.2021
СЪОБЩЕНИЕ  ОТНОСНО: Изработен проект за изменение на действащ ПУП за ограничена територия УВАЖАЕМИ Г-Н РАНГЕЛОВ, Община Карнобат на основание чл. 128, ал. З от ЗУТ с настоящето в качеството Ви на заинтересувано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ Ви съобщава, че е изработен Проект за изменение на ПУП-ПЗ — гр. Карнобат, в териториален обхват у.п.и. XXI-396, квартал 49, общ. Карнобат, обл. Бургас. Проектьт за изменение...2021 година

Карнобатски глас - брой 47 - 06.12.2021 г. - 12.12.2021 г.

Карнобатски глас - брой 46 - 29.11.2021 г. - 05.12.2021 г.


Карнобатски глас - брой 45 - 22.11.2021 г. - 28.11.2021 г.

Карнобатски глас - брой 44 - 15.11.2021 г. - 21.11.2021 г.


Карнобатски глас - брой 43 - 08.11.2021 г. - 11.11.2021 г.


Карнобатски глас - брой 42 - 01.11.2021 г. - 07.11.2021 г.


Карнобатски глас - брой 41 - 25.10.2021 г. - 31.10.2021 г.


Карнобатски глас - брой 40 - 18.10.2021 г. - 24.10.2021 г.


Карнобатски глас - брой 39 - 11.10.2021 г. - 17.10.2021 г.

Карнобатски глас - брой 38 - 04.10.2021 г. - 10.10.2021 г.


Карнобатски глас - брой 37 - 27.09.2021 г. - 03.10.2021 г.


Карнобатски глас - брой 36 - 20.09.2021 г. - 26.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 35 - 13.09.2021 г. - 19.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 34 - 06.09.2021 г. - 12.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 33 - 30.08.2021 г. - 05.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 32 - 23.08.2021 г. - 29.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 31 - 16.08.2021 г. - 22.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 30 - 09.08.2021 г. - 15.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 29 - 02.08.2021 г. - 08.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 28 - 26.07.2021 г. - 01.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 27 - 19.07.2021 г. - 25.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 26 - 12.07.2021 г. - 18.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 05.07.2021 г. - 11.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 28.06.2021 г. - 04.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 21.06.2021 г. - 27.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 14.06.2021 г. - 20.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 07.06.2021 г. - 13.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 31.05.2021 г. - 06.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 24.05.2021 г. - 30.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 17.05.2021 г. - 23.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 03.05.2021 г. - 09.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 26.04.2021 г. - 02.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 19.04.2021 г. - 25.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 12.04.2021 г. - 18.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 05.04.2021 г. - 11.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 28.03.2021 г. - 04.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 22.03.2021 г. - 28.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 15.03.2021 г. - 21.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 08.03.2021 г. - 14.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 01.03.2021 г. - 07.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 22.02.2021 г. - 28.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 15.02.2021 г. - 21.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 08.02.2021 г. - 14.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 01.02.2021 г. - 07.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 25.01.2021 г. - 31.01.2021 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 18.01.2021 г. - 24.01.2021 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 11.01.2021 г. - 17.01.2021 г.АрхивНаименование Брой тегления
2021-47.pdf 81 Изтегли документ с име "2021-47.pdf"
2021-46.pdf 130 Изтегли документ с име "2021-46.pdf"
2021-45.pdf 173 Изтегли документ с име "2021-45.pdf"
2021-44.pdf 211 Изтегли документ с име "2021-44.pdf"
2021-43.pdf 324 Изтегли документ с име "2021-43.pdf"
2021-42.pdf 296 Изтегли документ с име "2021-42.pdf"
2021-41.pdf 383 Изтегли документ с име "2021-41.pdf"
2021-40.pdf 515 Изтегли документ с име "2021-40.pdf"
2021-39.pdf 558 Изтегли документ с име "2021-39.pdf"
2021-38.pdf 566 Изтегли документ с име "2021-38.pdf"
2021-37.pdf 582 Изтегли документ с име "2021-37.pdf"
2021-36.pdf 627 Изтегли документ с име "2021-36.pdf"
2021-35.pdf 687 Изтегли документ с име "2021-35.pdf"
2021-34.pdf 761 Изтегли документ с име "2021-34.pdf"
2021-33.pdf 623 Изтегли документ с име "2021-33.pdf"
2021-32.pdf 658 Изтегли документ с име "2021-32.pdf"
2021-31.pdf 752 Изтегли документ с име "2021-31.pdf"
2021-30.pdf 762 Изтегли документ с име "2021-30.pdf"
2021-29.pdf 794 Изтегли документ с име "2021-29.pdf"
2021-28.pdf 797 Изтегли документ с име "2021-28.pdf"
2021-27.pdf 832 Изтегли документ с име "2021-27.pdf"
2021-26.pdf 935 Изтегли документ с име "2021-26.pdf"
2021-25.pdf 926 Изтегли документ с име "2021-25.pdf"
2021-24.pdf 856 Изтегли документ с име "2021-24.pdf"
2021-23.pdf 1021 Изтегли документ с име "2021-23.pdf"
2021-22.pdf 1223 Изтегли документ с име "2021-22.pdf"
2021-21.pdf 1519 Изтегли документ с име "2021-21.pdf"
2021-20.pdf 1452 Изтегли документ с име "2021-20.pdf"
2021-19.pdf 1882 Изтегли документ с име "2021-19.pdf"
2021-18.pdf 1999 Изтегли документ с име "2021-18.pdf"
2021-17.pdf 3307 Изтегли документ с име "2021-17.pdf"
2021-16.pdf 4974 Изтегли документ с име "2021-16.pdf"
2021-15.pdf 4257 Изтегли документ с име "2021-15.pdf"
2021-14.pdf 4760 Изтегли документ с име "2021-14.pdf"
2021-13.pdf 4384 Изтегли документ с име "2021-13.pdf"
2021-12.pdf 5495 Изтегли документ с име "2021-12.pdf"
2021-11.pdf 6538 Изтегли документ с име "2021-11.pdf"
2021-10.pdf 5696 Изтегли документ с име "2021-10.pdf"
2021-09.pdf 6477 Изтегли документ с име "2021-09.pdf"
KG_Arh2020.rar 8775 Изтегли документ с име "KG_Arh2020.rar"
2021-08.pdf 16914 Изтегли документ с име "2021-08.pdf"
2021-07.pdf 8123 Изтегли документ с име "2021-07.pdf"
2021-06.pdf 6443 Изтегли документ с име "2021-06.pdf"
2021-05.pdf 6391 Изтегли документ с име "2021-05.pdf"
2021-04.pdf 7289 Изтегли документ с име "2021-04.pdf"
2021-03.pdf 8609 Изтегли документ с име "2021-03.pdf"
2021-02.pdf 6666 Изтегли документ с име "2021-02.pdf"
2021-01.pdf 6510 Изтегли документ с име "2021-01.pdf"
2020-51.pdf 6053 Изтегли документ с име "2020-51.pdf"
2020-50.pdf 7055 Изтегли документ с име "2020-50.pdf"
2020-49.pdf 6648 Изтегли документ с име "2020-49.pdf"
2020-48.pdf 6834 Изтегли документ с име "2020-48.pdf"

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев