ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Транспорт
Транспорт


Отрасъл "Транспорт" също бележи тенденции на намаление. Транспортната дейност в общината се осъществява от „Минибусекспрес” ООД, която извършва изцяло вътрешноградския транспорт в Карнобат и 70% от междуселищния транспорт. Останалите транспортни услуги се осъществяват от ЕТ „Комфорт – Б – Росен Чанев”, който покрива 30% от междуселищния транспорт.

Разписание на автобусната линия Бургас - Карнобат

От Бургас
Делнични дни:
6.30; 7.15; 8.00; 8.45; 9.30; 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 13.15; 13.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30; 18.00; 18.30
Празнични и почивни дни:
7.15; 8.00; 8.45; 9.30; 10.30; 12.00; 13.45; 14.30; 16.00; 16.45; 17.30; 18.30

От Карнобат
Делнични дни:
7.00; 7.30; 8.00; 8.30; 9.00; 9.45; 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 13.30; 14.15; 15.00; 15.45; 16.30; 17.00; 17.45; 18.30
Празнични и почивни дни:
7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен