ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Правилници - Проекти


Предложение за Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - публикувано на 13.01.2020 г. 

СПРАВКА съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 10.12.2019 г.


ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (проект, с нанесени корекции съобразно решението на комисията по постъпилите в 14 дневния срок предложения) - публикувано на 10.12.2019 г.

МОТИВИ за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - публикувано на 27.11.2019 г.


ПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - публикувано на 27.11.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен