ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Управление на етажна собственост
Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост

Протокол от общото събрание на собствениците на етажната собственост

Покана от контролният съвет на етажна собственост за свикване на общо събрание на собствениците /дневен ред/

Протокол от общото събрание на собствениците на етажната собственост

Искане от собствениците на самостоятелни обекти в нововъзникналата етажна собственост

Искане за свикване на първо Общо събрание на собствениците на етажната собственост

Искане за свикване на Общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост

Протокол от проведено общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост

Съобщение на Управителният съвет /Управителят/ на етажна собственост за изготвяне на протокол

Списък на собствениците и пълномощниците присъствали на общото събрание на собствениците

Разписка за получаване на изготвен протокол от Общото събрание на собствениците

Протокол на основание чл.13, ал.4 от Закона за управление на етажната собственост

Уведомление от Управителния съвет /Управителя/ на етажна собственост

Протокол от Заседание на Управителният съвет на етажна собственост

Протокол от заседание на контролния съвет на етажна собственост

Констативен протокол за установяване на нарушение I

Констативен протокол за установяване на нарушение II

Констативен протокол за установяване на нарушение III

Молба от Управителния съвет /Управителя/ на етажна собственост

Уведомление на основание чл.51, ал.3 от Закона за управление на етажната собственост

Пълномощно I

Пълномощно II

Пълномощно III
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен