ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Асоциация на Българските Черноморски общини
Асоциацията на Българските Черноморски общини работи по проект:
"ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА".
Целта на проекта е постигане на институционална и финансова стабилност на местните власти и бизнеса, надежден представител и защитник на интересите на гражданите. Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) е независима, неправителствена, доброволна, самоуправляваща се нестопанска организация, учредена през 1992г. от седем общини. Асоциацията е пререгистрирана през 2002г. в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организация осъществяваща общественополезна дейност за неопределен срок. Асоциацията може да предприема и извършва действия в страната и чужбина, съобразно съответното местно законодателство.
Като сдружение на общини, АБЧО работи в контекста на Закона за местното самоуправление и местната администрация, който позволява "За защита на общите интереси и следователно за популяризиране и развитие на местното самоуправление, общините да могат да формират национални и регионални сдружения."
АБЧО изгради мрежа от българските черноморски общини и започна да се развива като регионално сдружение на местни власти, което предлага услуги и защитава интересите на своите членове, и по този начин подпомага развитието на компетентни местни власти и създаването на подходяща законова среда, необходима за тяхното функциониране.
Към настоящия момент Асоциацията на българските черноморски общини обединява 21 общини от Българското Черноморие, а именно: Аврен, Аксаково, Балчик, Белослав, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Дългопол, Девня, Добрич, Долни чифлик, Каварна, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Суворово, Шабла и Царево, разположени в три административни области – Бургас, Варна и Добрич.

За повече информация:
http://www.ubbsla.org/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен