ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Брой
Брой население

Kъм 15.03.2012 год. населението на община Карнобат е 28 865 души, от които 23 922 живеят в гр. Карнобат. При преброяването на населението проведено на 04.12.1992 год., постоянното население на община Карнобат е било 32 686, а в края на 1999 - 31 444. В периода от 1965 г. досега населението в общината постепенно намалява. Това се дължи главно на изселванията на населението и влошената възрастова структура в някои села на общината - с. Деветинци, с. Козаре, с. Добриново, с. Сан Стефано. В процеса на механично движение по-голямата част от мигриращото население се е насочвало към общинския център и малка част извън общината. Това поведение на демографската маса е довело до нарастване на гр. Карнобат, който абсорбира в себе си около 69% от общото население на общината.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен