ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
График заседания на постоянни комисии

2019 - 2023


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 10 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 9 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 8 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 7 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 6 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 5 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 3 - то заседание


2015 - 2019

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 41 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 40 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 39 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 38 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 37 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 35 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 34 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 33 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 32 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 31 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 30 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 29 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 26 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 25 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 24 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 23 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 22 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 21 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 8 - то заседание
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен