ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Съобщение по чл.32 от ДОПК
1.Съобщение от 22.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Зиниш Мустафа Юсеинова

2.Съобщение от 22.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Георги Андреев Николов

3.Съобщение от 22.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Наско Христов Христов

4.Съобщение от 22.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Катя Христова Йорданова

5.Съобщение от 22.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Жечо Колев Андонов

6.Съобщение от 22.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Николай Колев Андонов

7.Съобщение от 22.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Снежана Асенова Сарова

8.Съобщение от 22.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Надежда Юлиянова Йорданова

9.Съобщение от 22.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Пенка Чанкова Иванова

10.Съобщение от 22.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Минка Иванова Илиева

11.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Северина Христова Йълмаз

12.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Андон Димитров Иванов

13.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Росен Сашев Христов

14.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Елка Асенова Янкова

15.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Донка Миткова Джинкова

16.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Недко Асенов Чапразов

17.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Светла Иванова Карчева

18.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Елена Христова Димова

19.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Митко Христов Велчев

20.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Недка Димитрова Симеонова

21.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Павлина Пешева Булгариева

22.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Ангел Великов Танев

23.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Йорданка Христова Чапразова

24.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Гюлшен Юзеир Мустафа

25.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Мехмед Сали Мустафа

26.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Йордан Русев Атанасов

27.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Асен Стефанов Бакърджиев

28.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Атанас Илиев Димитров

29.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Асен Стефанов Янков

30.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Савко Стефков Димов

31.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Анка Атанасова Иванова

32.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Фатме Сали Али

33.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Димо Янков Димов

34.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Гинка Василева Ангелова

35.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Генка Александрова Стефанова

36.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Иванка Костадинова Андонова

37.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Фатма Ибиш Ангелова

38.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Златина Сандева Митева

39.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Живка Петрова Петрова

40.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Таня Страхилова Велчева

41.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Валентин Михайлов Сираков

42.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Ганчо Михайлов Сираков

43.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Христо Насков Джинков

44.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Величка Сашева Христова

45.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Величка Миткова Миндова

46.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Божидар Христов Минчев

47.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Аделина Христова Минчева

48.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Илия Атанасов Вълков

49.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Марияна Панайотова Стоянова

50.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Севда Страхилова Топалова

51.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Живка Михайлова Проданова

52.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Али Салим Таир

53.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Невенка Панайотова Мудева

54.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Ахмед Мустафа Ахмед

55.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Али Мустафа Ахмед

56.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Есма Мустафа Саид

57.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Ремзия Рамаданова Касимова

58.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Тодор Георгиев Стоянов

59.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Валентин Маринов Савов

60.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Стефка Стефанова Асенова

61.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Коста Василев Андонов

62.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Жана Драгнева Георгиева

63.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Коста Драгнев Петров

64.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Петьо Иванов Иванов

65.Съобщение от 23.10.2020г. по чл.32 от ДОПК до Динко Георгиев Георгиев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен