Общ Устройствен план на Община Карнобат

Дата на публикуване: 16.11.2017 11:50


Окончателен  проект в мащаб М 1:25000 и М 1:50000


СХЕМИ:
Забележка: Файловете са обемни и затова се отварят бавно - по-добре е да бъдат изтеглени и след това да се разглеждат.

Схема на Културно - историческото наследство в мащаб М 1:50000

Схема собственост в мащаб М 1:50000

Схема комуникация и транспорт в мащаб М 1:50000

Схема вид територия в мащаб М 1:50000

Схема електроснабдяване в мащаб М 1:50000

Схема водоснабдяване и канализация в мащаб М 1:50000

Схема Зелена система в мащаб М 1:50000

ДОСВ
Екологична оценка
Задание ЕО
Нетехническо резюме
Доклад за оценка за съвместимост на  “Общ устройствен план на община Карнобат"
Предварителен проект
Становище по Екологична оценка № БС-1-1 ОТ 04.06.2020 г.
ОБОБЩЕНА СПРАВКА по чл. 29, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО КАРНОБАТ

Наименование Брой тегления
OUPO_Karnobat_shTRANSPORT_OkPr_150dpi.pdf 556 Изтегли документ с име "OUPO_Karnobat_shTRANSPORT_OkPr_150dpi.pdf"
OUPO_Karnobat_OkPr_25000_2.pdf 747 Изтегли документ с име "OUPO_Karnobat_OkPr_25000_2.pdf"
Proekt_Karnobat_OKP.pdf 680 Изтегли документ с име "Proekt_Karnobat_OKP.pdf"

Търсене