ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Започва набиране на преброители за Преброяване 2021
18.09.2020
  От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.   Най-подходящи са хора, които имат поне средно...

ОБЯВЛЕНИЕ
07.09.2020
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.2 от същия закон, съобщава, че е издадена Заповед №РД-476/26.08.2020г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ, УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ, от кв.36 по плана на с.Драганци, община Карнобат.

ОБЯВЛЕНИЕ
07.09.2020
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.2 от същия закон, съобщава, че е издадена Заповед №РД-488/01.09.2020г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-27 от кв.37 по плана на с.Сърнево, община Карнобат.

ЗАПОВЕД № РД-493 ОТ 02.09.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
02.09.2020
Във връзка с Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г. и Решение №525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 г., на основание т.III от Заповед № РД - 01 - 489 от 31 август 2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат...

ЗАПОВЕД № РД-490 ОТ 01.09.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
02.09.2020
Във връзка с Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка,  удължена с  Решение № 378 на Министерски  съвет от 12 юни 2020 r., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г. и Решение №525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 г., Заповед № РД - 01 - 487 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на...

СЪОБЩЕНИЕ /ВЕЛОАЛЕЯ/
26.08.2020
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Благоустрояване на УПИ ХV – 31 и УПИ ХVI – 3592 от квартал 3 по плана на гр. Карнобат“. Проектът, предмет на инвестиционното предложение, има за цел да оформи пространството около многофамилни жилищни сгради,  с по два входа всяка. Сградите са санирани, но терена около тях  не е благоустроен. Предвижда се  оформяне на подходите към жилищните сгради, изграждане на водоплътна настилка, изграждане на паркинг, както и осигуряване на...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен