Телефонен указател

Дата на публикуване: 06.08.2012 09:38


ОБЩИНА КАРНОБАТ  ТЕЛЕФОНЕН КОД: 0559, ПОЩЕНСКИ КОД: 8400

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАРНОБАТ БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" 12

Длъжност

 

 

Председател

29120

0887327333

Технически секретар

29119

0882003380

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 ОБЩИНА КАРНОБАТ, бул. "България" 12,

е-mail: karnobat@mail.bg,  FAX: 0559 27165

Кмет

29135

0888411644

Заместник кмет

-  -

Заместник кмет

29111

0882003167

Заместник кмет

29112

0882003122

Секретар на Община

   0882003104

Технически сътрудник на кмет

22801, 29125

0886208009

 

 

 

Дежурен

22826, 29121

0882003149

Домакин

 

0887759520

Гражданска защита

29118

0889506515

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

Директор

29126

 

Главен юрисконсулт

29108

 

ГРАО

29107, 29122

 

Човешки ресурси

29138, 29161

 

Системен администратор

29165

 

СЕКРЕТАР МК „БППМН“

Секретар

 

 0889209025

 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Деловодство

29163

 

Гражданско сътояние

29151

 

Общинска собственост

29162

 

Устройство на територията

29124

 

Местни приходи

29104, 29103, 29102

 

Каса

29154

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО“

Директор

29114

0882003103

Счетоводство

29132, 29164, 29153

 

Каса

29136

 

ЗВЕНО „ОДИТОРИ“

Вътрешен одитор

29123

 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Финансов контрольор

29123

 

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“

Директор

29148

0882003151

Главен специалист  ОС

29144

 

Главен експерт ОС

29145

 

Старши специалист

29133

 

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Директор

29116

0882003133

Главен архитект

29113

0882003105

Главен специалист „СБКС“

29147

 

Главен специалист „КРВП“

29142

 

Специалист „Геодезист“

29142

 

Главен специалист „ТСУ“

29143

 

ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

Директор

29127

0882003109

Експерти „ЕНПП“

29146, 29115

 

ЕКОЛОГ

Еколог

29133

0882003101

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Директор

 

 

Главен експерт „Социални Дейности“

-

 

Главен експерт „Образование“

29115

 

Експерти „Култура“

29105

 

Уредник  музей

22206

0882003195

ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ

Директор

29102

0882003367

Инспектори

29103,29104

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Управител

22674

0889743344

Касиер

22674

 

Домакин

22674

 

ВЕСТНИК "КАРНОБАТСКИ ГЛАС"

Ръководител

22897

0882003108

Журналисти

22897

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКРД“

Директор

27001

 

Главен счетоводител

22815

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Кмет на с. Екзарх Антимово

05524/2258

0882003114

Кмет на с. Крумово Градище

05523/2218

0882003115

Кмет на с. Кликач

05526/2217, 2210

0882003194

Кмет на с. Искра

05522/2362

0882003117

Кмет на с. Невестино

05528/2266

0882003118

Кмет на с. Соколово

05527/2333

0882003127

Кмет на с. Драгово

05599/2240

0882003123

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Кметски наместник на с. Венец

05521/2230

0882003120

Кметски наместник на с. Драганци

05524/2248

 

Кметски наместник на с. Огнен

05578/2231

0882003137

Кметски наместник на с. Аспарухово

05529/2384

0882003119

Кметски наместник на с. Смолник

05524/2265

0882003129

Кметски наместник на с. Церковски

05523/2362

0882003135

Кметски наместник на с. Сърнево

05520/3272

0877012246

Кметски наместник на с. Сан Стефано

05525/2391

0882003143

Кметски наместник на с. Железник

05525/2312

0882003143

Кметски наместник на с. Черково

05520/3221

0882003142

Кметски наместник на с. Деветак

05525/2216

0882003121

Кметски наместник на с. Сигмен

05528/2210

0882003126

Кметски наместник на с. Крушево

05529/2216

0882003192

Кметски наместник на с. Зимен

05526/2464

0882003125

Кметски наместник на с. Житосвят

05590/2214

0882003124

Кметски наместник на с. Мъдрино

05528/2277

0882003141

Кметски наместник на с. Деветинци

05525/2260

0882003138

Кметски наместник на с. Раклица

05528/2262

 

Кметски наместник на с. Детелина

05529/2431

0882003152

Кметски наместник на с. Глумче

05526/2413

0882003189

Кметски наместник на с. Добриново

05590/2312

0882003345

Кметски наместник на с. Козаре

05599/2223

0882003134

Кметски наместник на с. Хаджиите

05599/2211

0882003134
  1. Телефонен указател - Текуща страница
  2. Транспорт
  3. Спорт
  4. Здравеопазване

Търсене