Съобщение на основание §4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Дата на публикуване: 20.09.2022 12:28

ОТНОСНО: Констативен акт №1 от 04.07.2022г. съставен по реда на чл.225а, ал.2 ЗУТ от работна група специалисти при община Карнобат

ГалерияТърсене