ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - /2015 - 2020 г. проект/

15.12.2015 17:21
Настоящата „Програмата за опазване на околната среда на Община Карнобат” е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Тя е изготвена според Указанията на Министерство на околната среда и водите, относно структура и съдържание на Общинските Програми за опазване на околната среда.
Програмата за опазване на околната среда е разработена за нуждите на Община Карнобат за периода 2015-2020 г.
Основното предназначение на Общинската Програма за опазване на околната среда е да постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в Общината и да се запази доброто състояние на околната среда.

Виж подробно

ГалерияТърсене