ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
УВЕДОМЛЕНИЕ /Общински съвет Карнобат/
10.01.2020

Общински съвет – Карнобат
, уведомява всички граждани на община Карнобат и заинтересованите лица, на основание чл.194 от Административния кодекс и чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че с решение № 2162/12.12.2019 г. влязло в сила на 02.01.2020 г. по адм.дело № 2488 по описа на Административен съд – Бургас ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура –Бургас  на чл.42, ал2, т.3 и т.4, чл.62, изр.2 в частта „или упълномощено от него лице“ и чл.68 от НАРЕДБА № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат, приета с Решение №51 от 27.05.2004 г. на Общински съвет-Карнобат, изм. с Решение № 92 от 25.11.2004 г. на Общински съвет-Карнобат, изм. с Решение №204/15.05.2009 г. на Общински съвет-Карнобат; изм. и допълнена с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Карнобат от 22.05.2014 г.; изм. с Решение № 153/22.07.2016 г. на ОбС-Карнобат.
 
Приложение: Решение № 2162/12.12.2019 г. по адм.дело № 2488 по описа на Административен съд – гр. Бургас.
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен