Окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, на собствениците на животновъдни обекти, регистрирани на територията на община Карнобат - 2020 г.

Дата на публикуване: 01.06.2020 10:30
Търсене