Политика за защита на личните данни в Община Карнобат

Дата на публикуване: 29.05.2018 12:18

 
АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:
ОБЩИНА КАРНОБАТ
АДРЕС: ГР. КАРНОБАТ, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 12
ЕЛ.ПОЩА: karnobat@mail.bg

Длъжностно лице по защита на данните:
тел.0559/29126, ел.поща apio_karnobat@abv.bg

Политика за защита на личните данни в Община Карнобат

Заповед № 427 от 29.05.2018 г. на кмета на Община Карнобат

Приложения:

Приложение № 1 - Образец на Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни за целите на административното обслужване в Община Карнобат.
Приложение № 2 - Образец на Декларация за доброволно и информирано съгласие на служителите на Община Карнобат.
Приложение № 3 - Образец на Декларация - за спазване на поверителност във връзка с личните данни на трети лица.
Приложение № 4 - Образец на Декларация - за искане от субекта на данните.
Приложение № 5 - Образец на Декларация - за оттегляне на съгласие от субекта на данните.
Приложение № 6 - Образец на Декларация - за съгласие от родител/настойник.
Приложение № 7 - Образец на Декларация — за оттегляне на съгласие от родител/настойник.
Приложение № 8 - Правила за извършване на видеонаблюдение в Община Карнобат.
Приложение № 9 - Процедура за обработване на лични данни чрез видеозапис от средства за наблюдение.
Приложение № 10 - Вътрешни правила за защита на личните данни.

Регистър ЛДНаименование Брой тегления
VPravila_ZLD.PDF 494 Изтегли документ с име "VPravila_ZLD.PDF"

Търсене