Парламентарни избори 2 aприл 2023 г.

Дата на публикуване: 03.02.2023 09:15


Договор № 1920 за информационно - медийно обслужване /Парламентарни избори - 2023 г./

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.(чл.39, ал.1 ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)


Заповед № РД-68 на кмета на Община Карнобат от 06.02.2023 г. /образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г./


ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. (приета с Решение № 1583-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК)

Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Заповед № РД-83 на кмета на Община Карнобат от 09.02.2023 г. - определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. (публикувано на 20.02.2023)

Срокове за подаване на заявления от граждани за извършване на вписвания в избирателния списък за гласуване в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Заповед № РД-125 на кмета на Община Карнобат от 27.02.2023 за определяне местата за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативни комитети, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Условия и ред за ползване на вестник ”Карнобатски глас” по време на Предизборна кампания в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. (публикувано на 02.03.2023)


Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина
ДО
Парламентарно представените партии и коалиции в 48 — то Народно събрание

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ - СДС”
КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на подвижните секционни избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

(публикувано на 10.03.2023)

Във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г. община карнобат уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, че със Заповед № РД – 158 от 10.03.2023 г. на Заместник – кмета на Община Карнобат е образувана избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Избирателите, които не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК (18 март 2023 г.), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от пет дни преди изборния ден (27 март 2023 г.) в Център за административно обслужване при Община Карнобат, както и пред кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Общината.


ОБЩИНА КАРНОБАТ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 25 МАРТ 2023 Г., ОТ 10,00 ЧАСА, В ЗАЛАТА НА НЧ „ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ – 1862 Г.“, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ И ПСИК ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.


Във връзка с произвеждането на избори за Народни представители на 2 април 2023 г., уведомяваме избирателите на територията на общината, че на 18 март 2023 г., изтича срокът в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

В тази връзка на 11.03.2023 г. и на 18.03.2023 г. център за административно обслужване при община Карнобат ще работи от 9,00 до 17,00 часа с граждани.


Община Карнобат уведомява избирателите на територията на Общината, че могат да направят справка в избирателните списъци по ЕГН за номера и адреса на избирателната секция, в чийто избирателен списък са включени да гласуват в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа в Център за административно обслужване при община Карнобат – гише 4 и 5 „грао”, както и на телефон: 0559 29151.

В тридесетте населени места на територията на Община Карнобат справки в обявения избирателен списък за съответното населено място се извършват от кметовете на кметства и кметските наместници.

На Web сайта на Главна дирекция "ГРАО" гражданите могат:

  • Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-По ЕГН: Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.

-По Адрес: След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

  • Да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Съгласно чл.36 от Изборния кодекс, срокът за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес от гражданите изтича на 18.03.2023 г.

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез телефон:

  • Мобилен:Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


ПРАВО НА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯПраво да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. имат български граждани, навършили 18 г. към изборния ден вкл., които не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване и свобода, и имат трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/ кмета на кметството/ кметския наместник. Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на Общината. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис. Към заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние на избирателя, който установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато заявителят не е представил копие от горепосочените документи общинска администрация извършва служебна проверка за установяване увреждането на избирателя. Когато служебната проверка не може да бъде извършена, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя да представи ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането или медицинска епикриза от други медицински органи, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 67 - НС от изборните книжа) може да бъде получено в Център за административно обслужване при Община Карнобат, както и от кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Общината. Заявлението е достъпно и на интернет страницата на Община Карнобат.

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува не по-късно от 18.03.2023 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК (18.03.2023 г.), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от пет дни преди изборния ден (27.03.2023 г.) и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КАРНОБАТ


Търсене