Проекто - Наредби

Дата на публикуване: 27.03.2012 00:00
Проекто - Наредби от 2022 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 04.07.2022 г.

 Мотиви за приемане Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат - публикувано на 03.06.2022 

Проект Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат - публикувано на 03.06.2022

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 07.03.2022 г.

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат - публикувано на 04.02.2022 


Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат - публикувано на  04.02.2022

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 28.02.2022 г.

Мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост публикувано на 27.01.2022 
 
Проект на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост публикувано на 27.01.2022 

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 28.02.2022 г.

Мотиви за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища публикувано на 26.01.2022 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища публикувано на 26.01.2022 

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 28.02.2022 г.

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 26.01.2022 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат -  публикувано на 26.01.2022 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 28.02.2022 г.

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Карнобат - публикувано на 26.01.2022 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Карнобат -  публикувано на 26.01.2022 г.


Проекто - Наредби от 2021 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 17.12.2021 г.

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 07.12.2021 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат -  публикувано на 07.12.2021 г.

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 10.11.2021 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 10.11.2021 г.


Проекто - Наредби от 2020 г.


Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 29.12.2020 г.

Мотиви за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 09.12.2020 г.


Проект за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 09.12.2020 г.

Мотиви за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 04.12.2020 г.


Проект за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 04.12.2020 г.

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на  местните  такси  и цени  на услуги  на територията на Община Карнобат – публикувано на 03.12.2020 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на  местните  такси  и цени  на услуги  на територията на Община Карнобат – публикувано на 03.12.2020 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 20.08.2020 г.

Мотиви за приемане на Наредба за Местните данъци на територията на Община Карнобат - публикувано на 04.08.2020 г.


Проект на Наредба за Местните данъци на територията на Община Карнобат - публикувано на 04.08.2020 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 04.08.2020 г.

Мотиви за приемане на Наредба за преместваемите обекти, рекламни, информационни, декоративно - монументални елементи, елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Карнобат - публикувано на 24.06.2020 г.


Проект на Наредба за преместваемите обекти, рекламни, информационни, декоративно - монументални елементи, елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Карнобат - публикувано на 24.06.2020 г.Проекто - Наредби от 2019 г.


Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 23.12.2019 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 23.12.2019 г.


Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 05.12.2019 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 05.12.2019 г.

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат - публикувано на 02.12.2019 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат - публикувано на 02.12.2019 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 08.08.2019 г.


Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища - публикувано на 25.06.2019.
 

Мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища - публикувано на 25.06.2019 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 29.01.2019 г.


Примери за влиянието на измененията в ЗМДТ и съответно в Наредбата върху данък МПС - публикувано на 11.01.2019 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местни данъци на територията на община Карнобат - публикувано на 11.01.2019 г. Проекто - Наредби от 2018 г.


Справка - съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 19.09.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат и Мотиви
 - публикувано на 03.09.2018 г.

Справка - съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 08.08.2018 г.


Мотиви към проект за НАРЕДБА за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат - публикувано на 29.06.2018 г.

Проект на НАРЕДБА за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат - публикувано на 29.06.2018 г.

Справка - съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 26.06.2018 г.


Мотиви и Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Карнобат - публикувано на 13.02.2018 г.


Справка - съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 25.01.2018 г.

Мотиви и Проект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 10.01.2018 г.


Проекто - Наредби от 2017 г.

Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 19.05.2017 г.

Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-собственост на община Карнобат - публикувано на 19.05.2017 г.


Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 16.01.2017 г.


Проекто - Наредби от 2016 г.


Докладна записка и мотиви за промяна на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат - публикувано на 27.10.2016 г.

Докладна записка и мотиви за промяна в Наредба за местните данъци на територията на община Карнобат - публикувано на 29.08.2016 г.

Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в общинските детски градини на територията на Община Карнобат - публикувано на 12.08.2016 г.

Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Карнобат - публикувано на 12.08.2016 г.


Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения - публикувано на 30.06.2016 г.

Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат - публикувано на 30.06.2016 г.

Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат - публикувано на 30.06.2016 г.

Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища - публикувано на 30.06.2016 г.

Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 10.02.2016 г.


Проекто - Наредби от 2015 г.


Предложение за промяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество -собственост на община Карнобат - публикувано на 14.01.2016 г.

 Докладна записка и мотиви за приемане на изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-собственост на община Карнобат - публикувана на 22.12.2015 г.

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община КарнобатПроекто - Наредби от 2014г.


Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местни такси  и цени  на услуги на територията на община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА допълнение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община КарнобатПроекто - Наредби от 2013г.


 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местни такси  и цени  на услуги на територията на община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение  и отчитане на бюджета на община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища


Наименование Брой тегления
справка за постъпилите предложения.pdf 249 Изтегли документ с име "справка за постъпилите предложения.pdf"
1-наредба проект.docx 316 Изтегли документ с име "1-наредба проект.docx"
2-мотиви.doc 343 Изтегли документ с име "2-мотиви.doc"
Spravka_OIOS.pdf 598 Изтегли документ с име "Spravka_OIOS.pdf"
spravka4_GILN_280222.pdf 489 Изтегли документ с име "spravka4_GILN_280222.pdf"
spravka2_ Sportni_280222.pdf 487 Изтегли документ с име "spravka2_ Sportni_280222.pdf"
spravka3_MTU_280222.pdf 489 Изтегли документ с име "spravka3_MTU_280222.pdf"
spravka1_ MDT_280222.pdf 547 Изтегли документ с име "spravka1_ MDT_280222.pdf"
2-мотиви.pdf 568 Изтегли документ с име "2-мотиви.pdf"
1-наредба проект.pdf 671 Изтегли документ с име "1-наредба проект.pdf"
2-мотиви-спортни.pdf 672 Изтегли документ с име "2-мотиви-спортни.pdf"
1-наредба-спортни3.pdf 546 Изтегли документ с име "1-наредба-спортни3.pdf"
2-мотиви.pdf 602 Изтегли документ с име "2-мотиви.pdf"
1-наредба проект.pdf 568 Изтегли документ с име "1-наредба проект.pdf"
2-мотиви.pdf 541 Изтегли документ с име "2-мотиви.pdf"
1-наредба проект.pdf 657 Изтегли документ с име "1-наредба проект.pdf"
2-мотиви.pdf 528 Изтегли документ с име "2-мотиви.pdf"
1-наредба-проект.pdf 536 Изтегли документ с име "1-наредба-проект.pdf"
справка за постъпилите предложения.pdf 591 Изтегли документ с име "справка за постъпилите предложения.pdf"
1-промяна в наредба2.doc 727 Изтегли документ с име "1-промяна в наредба2.doc"
2-мотиви2.doc 714 Изтегли документ с име "2-мотиви2.doc"
промяна в наредба.docx 548 Изтегли документ с име "промяна в наредба.docx"
мотиви.doc 641 Изтегли документ с име "мотиви.doc"
Spravka.pdf 1399 Изтегли документ с име "Spravka.pdf"
motivi0912.pdf 1310 Изтегли документ с име "motivi0912.pdf"
proekt0912.pdf 1237 Изтегли документ с име "proekt0912.pdf"
2motiv.docx 1141 Изтегли документ с име "2motiv.docx"
2proekt.docx 1296 Изтегли документ с име "2proekt.docx"
proekt.PDF 1051 Изтегли документ с име "proekt.PDF"
motivi.PDF 1038 Изтегли документ с име "motivi.PDF"

Търсене